فال حافظ

فال حافظ

خوش خبر باشي اي نسيم شمال
قصه العشق لا انفصام لها
مالسلمي و من بذي سلم
عفت الدار بعد عافيه
في جمال الکمال نلت مني
يا بريد الحمي حماک الله
عرصه بزمگاه خالي ماند
سايه افکند حاليا شب هجر
ترک ما سوي کس نمي نگرد
حافظا عشق و صابري تا چند
که به ما مي رسد زمان وصال
فصمت ها هنا لسان القال
اين جيراننا و کيف الحال
فاسالوا حالها عن الاطلال
صرف الله عنک عين کمال
مرحبا مرحبا تعال تعال
از حريفان و جام مالامال
تا چه بازند شب روان خيال
آه از اين کبريا و جاه و جلال
ناله عاشقان خوش است بنال

تعبیر فال : پیک شادی و خوشبختی از راه می رسد و بهار زندگی به تو طراوت و شادی می بخشد. صبور باش و به ایمان خود اتکا داشته باش که به زودی شاهد آرزو را در بر خواهی گرفت.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای khadsheh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:khadsheh.ir